The comparison of the westernization process in ottoman and Russian empires

Main Article Content

Melih Cosgun

Abstract

The point of origin in the comparison of the Ottoman Empire and the Russian Empire were not as different from each other unlike the similarities. Both empires has chosen to shape with their own internal dynamics and enclosed social life over the years. In addition, they have taken samples the West as their model for modernization. These Empires have been described as “other” by Western because of “Islam” in Ottoman Empire and “Orthodoxy” in Russian Empire. Similar social patterns, political unrest and modernization moves has been the starting point of the study. The study referred to in the title of “comparison” did not include the concept of the just determination of similarity. Although both empires have many similarities, there were many striking differences each other. The most obvious differences in etymologic, Ottoman bureaucracy designate modernization as “Westernization”, other side Russian administrators named modernization as “Europeanism”. Another notable element was observed in various economic lives. The transition to capitalism in the Ottoman Empire directed by external forces on the other hand, Russia gave direction to this transformation of its own volition. The purpose of study is to show the similarities and differences in the Ottoman and Russian modernization with using the comparative historical sociological method.

Keywords: ottoman empire, russian empire, modernization, westernization, political life

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Cosgun, M. (2017). The comparison of the westernization process in ottoman and Russian empires. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2(2), 199-204. https://doi.org/10.18844/gjhss.v2i2.444
Section
Articles

References

Acar, K., (2008). Osmanlı ve Rus Modernlesmesine Dair Bazı Gorusler, (Ed. B. Gencer), Muhafazakar Dusunce Dergisi, (pp. 59-86), 4, 16-17, Bahar-Yaz.

Acar, K. (2009). Ortacag’dan Sovyet Devrimi’ne Rusya, İstanbul: İletisim Yayınları.

Aksin, S. (2000a). Giris, (Ed. S. Aksin), Turkiye Tarihi 3 Osmanlı Devleti 1600-1908, (pp. 9-18), İstanbul: Cem Yayınevi.

Aksin, S. (2000b). Siyasal Tarih (1789-1908), (Ed. S. Aksin), Turkiye Tarihi 3 Osmanlı Devleti 1600-1908, (pp. 77-190), İstanbul: Cem Yayınevi.

Aydın, M. A. (2012). Turk Hukuk Tarihi, Istanbul: Beta Basım Yayın.
D’ Encausse, H. C. (2003). Tamamlanmamıs Rusya, (Cev. R. Uzmen), İstanbul: Otuken Nesriyat.

Eryılmaz, B. (2006). Tanzimat ve Yonetimde Modernlesme, İstanbul: İsaret Yayınları.

Faroqhi, S. (2000). İktisat Tarihi (1500-1600), (Ed. S. Aksin), Turkiye Tarihi 2 Osmanlı Devleti 1300-1600, (pp. 145-205), İstanbul: Cem Yayınevi.

Gencer, B. (2008). İslam’da Modernlesme 1839-1939, Ankara: Lotus Yayınları.

Itzkowitz, N. (2008). Osmanlı İmparatorlugu ve İslami Gelenek, (Cev. İ. Ozel), İstanbul: Sule Yayınları.

Ivanov, S. M. (2007). Cagdaslasma Surecinde Rusya’nın ve Turkiye’nin Yazgılarındaki Benzerlik Uzerine (18. Yuzyıl – 20. Yuzyılın Basları), (Cev. B. Duru), (Ed. A. Mengi), Rusen Keles’e Armagan, Demokrasi ve Politika, Hukuk Yonetim ve İktisat Uzerine, (pp. 433–444), Ankara: İmge Kitabevi.

Karpat, K. (1973). Structural Change, Historical Stages of Modernization and the Role of Social Groups in Turkish Politics, (Ed. K. Karpat), Social Change and Politics in Turkey: Structural-Historical Analysis, Brill, Leiden.

Kurat, A. N. (2010). Rusya Tarihi Baslangıctan 1917’ye Kadar, Ankara: Turk Tarih Kurumu Basımevi.

Lewis, B. (2010). Modern Turkiye’nin Dogusu, (Cev. B. B. Turna), Ankara: Arkadas Yayınevi.

Mardin, S. (2009). Yeni Osmanlı Dusuncesinin Dogusu, (Cev. M. Turkone, F. Unan, İ. Erdogan), İstanbul: İletisim Yayınları.

Milner-Gulland, R., & N. Dejevskiy, (1993). Atlaslı Buyuk Uygarlıklar Ansiklopedisi, Rusya ve Sovyetler Birligi Tarihi, VIII. Cilt, (Cev. M. Culhaoglu), İstanbul: İletisim Yayınları.

Moore, Jr. B. (2003), Diktatorlugun ve Demokrasinin Toplumsal Temelleri Cagdas Dunyanın Yaratılmasında Soylunun ve Koylunun Rolu, (Cev. S. Tekeli, A. Senel), Ankara: İmge Kitabevi.

Moss, G. W. (2005). A History of Russia, Volume I: to 1917, London: Anthem Press.

Ortaylı, İ, (2007). Batılılasma Yolunda, İstanbul: Merkez Kitaplar.

Ortaylı, İ. (2008). Turkiye Teskilat ve İdare Tarihi, Ankara: Cedit Nesriyat.

Ortaylı, İ. (2009). İmparatorlugun En Uzun Yuzyılı, İstanbul: Timas Yayınları.

Parmele, M. P. (2011). A Short History of Russia, Charleston: Nabu Press.

Pipes, R., (1995). Russia Under The Old Regime, Wiltshire: Penguin Books.

Riasanovsky, N. V. (2000). A History of Russia, New York: Oxford University Press.

Shaw, S. J. (1994). Osmanlı İmparatorlugu ve Modern Turkiye, Cilt I, Gaziler İmparatorlugu, Osmanlı İmparatorlugunun Yukselisi ve Cokusu, 1280-1808, (Cev: M. Harmancı), İstanbul: E Yayınları.

Toker, N., & S. Tekin, (2009). Batıcı Siyasi Dusuncenin Karakteristikleri ve Evreleri: ‘Kamusuz Cumhuriyet’ten ‘Kamusuz Demokrasi’ye, (Ed. U. Kocabasoglu), Modern Turkiye’de Siyasi Dusunce Cilt 3, Modernlesme ve Batıcılık, (pp. 82–106), İstanbul: İletisim Yayınları.

Toynbee, A. J. (1953). Russia And The West, Harper’s Magazine, Vol. 206/1234.

Vernadsky, G. (1969). A History of Russia, Yale: Yale University Press.

Zurcher, E. J. (2008). Modernlesen Turkiye’nin Tarihi, (Cev. Y. Saner), İstanbul: İletisim Yayınları.