Education for statehood as a fundamental element of civil defence education in Czechoslovakia in the years between 1918 and 1939

Main Article Content

Stepan Kavan

Abstract

This article is a reflection of statehood education as a basic element of education. The research focuses on the period after the Czechoslovak Republic in 1918 to the time before World War II in 1939. The aim of the research is to explore the basic approaches to the implementation of education for statehood in terms of the creation of a new state in relation to civil defence education in Czechoslovakia. The comparative historical analysis will be utilized as the research method on the subject of education for statehood. The comparative historical analysis is used as a specific tool for qualitative research. This is a procedure which can be applied to the statehood issue of education to its basic elements, by which it will be possible to learn more about this phenomenon and subsequently explain it. Perceptions and ideas about the tasks of the state have gradually changed and evolved. This means the creation and development of the legal order, providing security and order within the state. Education for statehood was directed to such education and creating an environment so that every citizen, irrespective of nationality, religion, political opinion and social environment in which they live, has the physical and mental ability and willing to enthusiastically and faithfully fulfill their civic duties.

Keywords: Statehood, Czechoslovak Republic, civil defence education

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kavan, S. (2017). Education for statehood as a fundamental element of civil defence education in Czechoslovakia in the years between 1918 and 1939. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2(2), 98-103. https://doi.org/10.18844/gjhss.v2i2.421
Section
Articles

References

Čapek, J. B. K úloze studenstva a mladých intelektuálů v boji o mír a mezinárodní spolupráci. In Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální. Ročník 45. Majitel a vydavatel Jan Laichter v Praze. Praha, 1938.
Čapek, V., et al. (1985). Didaktika dějepisu I. Praha: SPN.
Československá republika, zákon č. 67 ze dne 7. 2. 1919 Sb. z. a n., o organisaci lidových kursů občanské výchovy.
Dolenský, J. Branná výchova školní mládeže. I. díl (předmluva). České Budějovice, Společenská knihtiskárna v Č. Budějovicích, 1929.
Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2003). Educational research: An introduction. New York: Longman Publishing.
Julínek, S., et al. (2004). Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno: PdF MU.
Jůva, V. (2009). Historická pedagogika. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 672–676). Praha: Portál.
Krofta, K. Výchova k státnosti. Výchova k brannosti, výchova politická, propaganda státu. Masarykův lidovýchovný ústav, Praha, 1935.
Krofta, K. Výchova k státnosti. Výchova k brannosti, výchova politická, propaganda státu. Masarykův lidovýchovný ústav, Praha, 1935.

Krýsa, V. J. Obrana civilního obyvatelstva proti leteckým útokům. Československá grafická unie. Praha, 1938.

Maňák, J., Švec, Š., & Švec, V. (2005). Slovník pedagogické metodologie. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Brno: MU, Paido.
Matula, A. Branná výchova mimo školu. Svobodné učení selské. Štěpnice. 1937.

Milič, B. K výchově pro stát. In Časopis pro občanskou nauku a výchovu. Ročník XII., sešit 2. Státní nakladatelství. Praha, 1935.

Morkes, F. Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích.(Období let 1848 – 2001) Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, Praha, 2002. ISBN 80-9011461-9-8.

Novotný, O., J. Stát In Časopis pro občanskou nauku a výchovu. Ročník IV., sešit 8. Státní nakladatelství v Praze. Praha, 1927.

Sweeting, A. (2001). Doing comparative historical education research: problems and issues from and about Hong Kong. In K. Watson (Ed.), Doing comparative education research. Issues and problems (s. 225–243). Oxford: Oxford University, Symposium Books.

Wurmová, J. Ku dni 15. listopadu In Časopis pro občanskou nauku a výchovu. Ročník I., sešit 9. Státní nakladatelství v Praze. Praha, 1924.Fachinger, J. (2006). Behavior of HTR fuel elements in aquatic phases of repository host rock formations. Nuclear Engineering & Design, 236, 54.