Türkiye’deki Büyükşehir Kamu Hastanelerinin Etkinliklerinin Analizi

Main Article Content

Nurullah Uçkun
Nuray Girginer
Tunç KÖSE
Ümit Şahin

Abstract

Özet


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de büyük şehir belediyesi statüsündeki 30 ildeki, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na (TKHK) bağlı hastanelerin il düzeyinde etkinliklerinin Veri Zarflama analizi (VZA) ile belirlenmesidir. Çalışmada büyük şehir belediyesi statüsündeki 30 İldeki Sağlık Bakanlığı TKHK’na bağlı hastanelerin il düzeyinde etkinlikleri 4 girdili (fiili yatak sayısı, uzman hekim sayısı, pratisyen hekim sayısı, yıllık döner sermaye harcaması), 4 çıktılı (toplam muayene sayısı, toplam yatan hasta sayısı, yatak devir hızı, toplam ameliyat sayısı), çıktı maksimizasyonu hedefli VZA modeli ile incelenmiştir.VZA sonucunda; Sağlık Bakanlığı hastanelerinin 16 ilde etkin, 14 ilde ise etkin olmadığı belirlenmiştir. Etkin olan iller içinde; Mardin, Urfa, Van, Hatay ve Gaziantep gibi doğu bölgesinden illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa gibi batı bölgelerinden iller de bulunmaktadır. Etkin olmayan iller için etkinliğe ulaşmalarında özellikle yatak devir hızında artış yapılması önerilmektedir.


Anahtar Kelimeler: Etkinlik, Veri Zarflama Analizi, Büyükşehir Kamu Hastaneleri

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Uçkun, N., Girginer, N., KÖSE, T., & Şahin, Ümit. (2016). Türkiye’deki Büyükşehir Kamu Hastanelerinin Etkinliklerinin Analizi. International Journal of Innovative Research in Education, 3(2), 102-108. https://doi.org/10.18844/ijire.v3i2.949
Section
Articles