Message from Editor

Main Article Content

Huseyin Uzunboylu

Abstract

Editor Mesajı


 


Değerli Okuyucular,


 


Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler Dergisi (International Journal of New Trends in Social Sciences - IJENTSS) ‘nin 2017 yılının ikinci sayısını yayınlamış olduğumuz için büyük bir onur duyuyoruz.


 


Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler Dergisi multi-disipliner, hakemli, erişime açık bir dergi olup; sosyal bilimler alanındaki yeni eğilimler ve konuların sunulması ve tartışılması için bir platform ortaya koymaktadır. Sosyal bilimlerin tüm alanlarında çalışan profesyoneller ve araştırmacıların sosyal bilimler alanına katkı koymasını amaçlayan uluslararası bir dergidir. Bunun yanında, sosyal bilimler ile ilgili özgün araştırmalar ve derleme makaleler yayınlayarak sosyal bilimler alanındaki güncel eğilimleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Dergi, hakemlik etiğinin en yüksek standartlarına uymayı hedefleyen dünyanın her yerinden sosyal bilimler alanına katkı koyan her türlü bilimsel çalışmaya katkıda bulunmayı memnuniyetle karşılar.


 


Bu sayı için dergiye yüklenen 5 (beş) taslak metin hakem sürecinden geçerek alanlarında uzman hakemler tarafından değerlendirme sürecinden geçmiştir. Hakem süreci sonunda 1 (bir) makale seçilerek yayına kabul edilmiştir. Bu sayının amacı araştırmacılara akademik araştırmalarının sonuçlarını paylaşmalarına katkı koymaktır. Funda Özpulat, Fatma Yağmur Bulut ve Merve Kör üniversite öğrencilerinin  lezbiyen, gay, biseksüel ve transeksüel (LGBT) bireyler hakkındaki görüşlerini saptamayı amaçlayan bir araştırma gerçekleştirmiştlerdir. Araştırma sonunda, LGBT bireylerin, kendilerini özgürce ifade etmesi, LGBT bireylere devlet tarafından kanunlarca haklar verilmesi, LGBT bireylerin sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalmasıyla ilgili ifadelere verilen cevapların katılımcıların cinsiyetine göre değiştiği ve erkeklerin daha yüksek oranlarla olumsuz cevaplar verdikleri saptanmıştır.  


 


Bu sayının yayınlanmasında emeği geçen ve tüm katkı koyan kişilere teşekkürlerimizi sunarız.


 


Saygılarımla,


 


Prof. Dr. Huseyin Uzunboylu


 


Editor

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Uzunboylu, H. (2017). Message from Editor. International Journal of New Trends in Social Sciences, 1(2), I. Retrieved from https://sproc.org/ojs/index.php/ijntss/article/view/2770
Section
Articles