Message from Editor

Main Article Content

Huseyin Uzunboylu

Abstract

Editor Mesajı


 


Değerli Okuyucular,


 


Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler Dergisi (International Journal of New Trends in Social Sciences - IJENTSS) ‘nin ilk sayısını yayınlamış olduğumuz için büyük bir onur duyuyoruz.


 


Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler Dergisi multi-disipliner, hakemli, erişime açık bir dergi olup; sosyal bilimler alanındaki yeni eğilimler ve konuların sunulması ve tartışılması için bir platform ortaya koymaktadır. Sosyal bilimlerin tüm alanlarında çalışan profesyoneller ve araştırmacıların sosyal bilimler alanına katkı koymasını amaçlayan uluslararası bir dergidir. Bunun yanında, sosyal bilimler ile ilgili özgün araştırmalar ve derleme makaleler yayınlayarak sosyal bilimler alanındaki güncel eğilimleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Dergi, hakemlik etiğinin en yüksek standartlarına uymayı hedefleyen dünyanın her yerinden sosyal bilimler alanına katkı koyan her türlü bilimsel çalışmaya katkıda bulunmayı memnuniyetle karşılar.


 


Bu sayı için dergiye yüklenen 6 (altı) taslak metin hakem sürecinden geçerek alanlarında uzman hakemler tarafından değerlendirme sürecinden geçmiştir. Hakem süreci sonunda 2 (iki) makale seçilerek yayına kabul edilmiştir. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Yeni Eğilimler Dergisi bu sayı ile birlikte yayın hayatına başlamıştır. Vizyon ve misyonumuz, derginin okunurluğunu ve görünürlüğünü arttırarak; derginin Web of Science, SCOPUS ve PubMed gibi uluslararası saygın akademik indekslerinde taranmasını sağlamaktır. Bundan dolayı, bu sayının amacı araştırmacılara akademik araştırmalarının sonuçlarını paylaşmalarına katkı koymaktır. Bu sayıda, Tülin Canbay, bir günah vergisi olarak Türkiye’de sigaranın vergilendirilmesinin vergi kaybı açısından değerlendirilmesi üzerine bir araştırma yapmıştır. Ayrıca, Fikret Yaman, Semih Açikgözoğlu ve Gizem Büyükkalayci reklamda ünlü kullanımının marka tanınırlığına etkisini araştırmış ve Afyonkarahisar örneği ile araştırma bulgularını desteklemiştir.


 


Bu sayının yayınlanmasında emeği geçen ve tüm katkı koyan kişilere teşekkürlerimizi sunarız.


 


Saygılarımla,


 


Prof. Dr. Huseyin Uzunboylu


 


Editor

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Uzunboylu, H. (2017). Message from Editor. International Journal of New Trends in Social Sciences, 1(1), I. Retrieved from https://sproc.org/ojs/index.php/ijntss/article/view/2767
Section
Articles